mandag den 9. januar 2017

Vi er tit i vildrede med at bestemme om et værk har en kunstnerisk værdi. Kan vi få hjælp?


Fra Inside 2014 Kunstpakhuset Ikast

Kan censorerne ved de åbne censurede udstillinger hjælpe os? - Jeg ved det ikke, men når man som forældre overværer en vilkårlig musikskoles afslutning, sidder man ikke og spekulerer på om det man hører er musik. Det er det bare.

Når man går rundt på en billedskole ved en afslutning og ser på børnenes og de voksnes værker, spekulerer man så over, om det man ser, er kunst, eller forbliver det som udtryk, der måske bliver til kunst?

Lad os vende tilbage til de åbne censurede udstillinger.

Det at være censor ved en åben censureret udstilling kan være lige så belastende som det kan være
for en kunstner, der indsender værker, der skal censureres, tror jeg. Jeg har været med ved flere censureringer på Kunstpakhuset i Ikast, og jeg oplever, at det kan være noget af en glidebane for censorerne.

Jeg har filmet nogle sekvenser fra tre censureringer, og det har været meget spændende at iagttage, hvor svært det egentlig har været for censorerne at bestemme om et værk er af en sådan beskaffenhed, at de vil betegne det som kunst. Meget lærerigt.

Der er forskel på holdene af censorer, og det er der også på de værker, som bliver indleveret, men et godt censorteam kan ud fra de givne forudsætninger, lave en udstilling, der retfærdiggør de værker, det har været deres opgave at forholde sig til.

Hvis man ellers orker det og er interesseret i at opleve, hvordan fagfolk tager sig af opgaven med at vurdere kunst, så er der her tre videoer, der forhåbentlig kan givet et indtryk af problemet. Vi kan begynde med


Inside 2016.Så Inside 2014Fra videoen 2012 er der desværre kun et enkelt eksempel på en vurdering, så det viser ikke meget af censorernes arbejde.Så derfor er der en video fra ferniseringen, så man kan se censorernes valg til en udstilling.